Opplysninger

 • Sabbatsskole for voksne og barn

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 27. November 2020

  På grunn av smittevernreglene skjer våre samlinger for tiden via internett. Det kan være lurt å begynne oppkobling en 5-10 minutter før start-tidspunkt.

  Sabbatskolen for voksne

  Det blir to grupper for de voksne, nesten som vi pleier å ha i kirken. Det er veldig kjekt å se og snakke med hverandre selv om vi er på forskjellige steder.  

  Knut Gustavsen leder en gruppe du finner her

  Digital barnesabbatskole 28.11.20

  For 0-5 år:

  Karoline Stølen vil møte barna og dere voksne på zoom kl. 10-10.30

  Klikk her for å bli med

  Det går også an å delta med lyd med telefonnr 7349 4877, 2396 0588, eller 2400 4735

  Meeting ID: 919 6291 3354   -   Passcode: 699329

  For 6-12 år: 

  Lis Angelsen vil møte barna kl. 10-11 Her i dette rommet.

  Det går også an å delta med lyd med telefonnr 7349 4877, 2396 0588, eller 2400 4735

  Meeting ID: 933 1597 8790   -   Passcode: 082400

   

  For 13 år:

  Erik Fossum møter tenåringene kl. 10-11 her 

  Det går også an å delta med lyd med telefonnr 7349 4877, 2396 0588, eller 2400 4735

  Meeting ID: 921 3933 2299   -   Passcode: 082400

 • DISSONANS - jubileumskonsert 24.10. kl 18.00

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 23. Oktober 2020

  Sanggruppen Dissonans feirer 20 år - og vil i den anledning invitere til jubileumskonsert i Mjøndalen adventistkirke.
  Vi tar deg med gjennom vår sangreise de siste 20 årene - og deler våre sangfavoritter. Du kan reservere gratisbilletter til konserten, lørdag 24.10. kl 18.00. Velkommen!
 • Gudstjenesten 24. oktober

  Lagt ut av Anonym den 17. Oktober 2020

  Kl. 11.15 Gudstjeneste
  Tema: Dommen og andre gode nyheter i Bibelens siste bok


  Taler: Reidar J. Kvinge
 • Info fra barnesabbatskolen

  Lagt ut av Anonym den 16. Oktober 2020

  Fra sabbaten 17.10 og resten av oktober + sabbatene i november blir det to sabbatskoleklasser for barn- tenåringer

  0-9 år møtes i festsalen

  10-16 år møtes i barnesabbatskoleavdelingen i 2. etasje.

  Hilsen barnesabbatskoleteamet
 • FELLESKIRKELIG GUDSTJENESTE I MJØNDALEN KIRKE

  Lagt ut av Anonym den 12. Oktober 2020

  SØNDAG 25. OKTOBER KL. 11.00 Hvert år arrangeres det en felleskirkelig gudstjeneste, der vi besøker hverandres menigheter. I år er det Den norske kirke i Mjøndalen som er vertskap. Det ville vært veldig hyggelig med en stor delegasjon fra Adventistkirken den dagen. VELKOMMEN!

 • Fullkommen glede – i Ham

  Lagt ut av Anonym den 08. Oktober 2020

  Gunnar Jørgensen taler ved gudstjenesten den 17. oktober om Å være fylt med Den Hellige Ånd
  Hvis mennesket ikke kan holde Guds bud, hvorfor insisterer Gud på at vi skal gjøre det da?

  Ettermøte for de spesielt interesserte: Dersom du er interessert i et lite dypdykk i kristelig vekst og helliggjørelsen, kan du ta med en nistepakke som du kan spise etter gudstjenesten og så begynner ettermøtet ca 50 minutter etter at gudstjenesten er slutt. I den grad tiden tillater det, vil vi også se nærmere på hva det kan være som holder oss tilbake, hindrer oss, i å ta spranget fullt ut som frigjorte, glade og åndsfylte syvendedags adventister. • Hilsen og informasjon fra barnesabbatskolen

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 03. September 2020

  Hei alle barn og voksne!

  Her kommer det en oversikt over planene de neste sabbatene:

  5. september:

  -Sabbatskole ute for barna fra 0-12. Foreldrene er sammen med barna. Vi starter med en felles åpning utenfor inngangen til festsalen før vi deler oss i grupper.

  -Tenåringsklasse i barnesabbatskoleavd.

  12.september:

  Familiegrupper: Vi prøver ut noe nytt, at 2-4 familier er sammen i en gruppe. Tanken er å prøve om flere kan ønske å delta på dette enn de som møtes i kirken, ved at man ikke trenger å møte i kirken. Man kan gjøre en aktivitet sammen som familiene interesserer seg for + ha en andakt, samtale om livsnære emner. Det lages et samtaleark/ studieark + aktivitet som passer til tema som hver familiegruppe kan bruke som andakt/ samtale. Det blir påmelding til dette slik at vi kan hjelpe til å sette sammen grupper og avtale møtetidspunkt og sted.
  Påmelding sendes til: lis@angelsen.net

  19.september: familiegrupper

  26.september: Aktivitetsløype ute + tenåringsklasse

  3. oktober Aktivitetsløype ute + tenåringsklasse

 • Registrere fremmøte

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 29. August 2020

  Alle er velkommen i kirka. For å ha mulighet for eventuell smittesporing er det nødvendig at vi har oversikt over hvem som er tilstede hver enkelt sabbat. Derfor må du registrere deg når du kommer til bibelstudium og/eller gudstjenesten. Husk å holde god avstand til hverandre i kirka og utenfor. Hvis vi skulle bli flere enn det smittevernreglene tilsier, kan vi bli nødt til å lukke døra for flere tilhørere.

  Har du vært i kirken siden september, skal du ha fått en billett med en strek-kode. Denne gjelder for resten av året. Har du den klar på papir eller telefonen din når du kommer til kirken, skanner kirkevertene raskt strek-koden på billetten. Billetten er sendt fra Registerseat med emnet «Your eTicket» eller du har fått den på papir i kirken. Send SMS til 481 81 547 om du trenger å få den tilsendt på nytt
  Er du ikke registrert før, finner du skjema her. Hver person bør registreres for seg, men små barn kan registreres med foreldrene ved å sette flere navn, ev. initialer i fornavnsfeltet. Billett (med strekkode) kommer som vedlegg til epost. Den kan på iPhone f.eks legges i Notater, kopieres til Bøker eller annet sted den vil være lett å finne. • Nytt SDA oppslagsverk

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 03. Juli 2020

  Et helt nytt leksikon på nett som har vært planlagt i flere år, ble lansert onsdag 1. juli. Det er Syvendedags Adventistkirken som står bak det. Ved oppstart inneholder oppslagsverket over to tusen artikler.  Omtrent halvparten er biografier, de andre handler om historie og utvikling av menighetens organisasjoner, institusjoner, tro og lære. I løpet av kort tid vil det komme omlag seks tusen artikler til. 

  ESDA(Encyclopedia of Sevent-Day Adventists) gir et interessant innsyn i Syvendedags Adventistkirkens historie i alle verdens hjørner. 

  Les mer på http://encyclopedia.adventist.org

 • De minste barna, sabbaten 6. juni

  Lagt ut av Anonym den 29. Mai 2020

  Sabbaten 6. juni er barna fra 0-6 år og deres foreldre/ foresatte og søsken spesielt invitert til kirken. For å få til god planlegging for oss som arrangerer, ønsker vi at dere melder dere på så raskt dere vet at dere kommer.
  Påmelding er åpen fra lørdag 30.mai.
  Det vil bli felles sabbatskole for alle barna (også storesøsken) i festsalen kl. 10-11. For å opprettholde smittevern blir man plassert familievis i grupper. Det blir sang, aktivitet og bibelfortelling.
  Fra ca kl. 11-11.20 er det mulig å spise medbrakt niste (og medbrakt drikke) i festsalen. Hver familie tar med den maten til seg selv.
  Det blir ikke anledning til å bruke servise eller bestikk i kirken. Vi må være klare til å gå inn på gudstjenesten kl. 11.20, før den starter kl. 11.30.
  Hvis det blir tid imellom sabbatskole og gudstjeneste oppfordres barn og foreldre til å gå ut sammen for å leke. Barna skal være under foreldrenes tilsyn under hele arrangementet og de kan ikke leke på egen hånd, verken inne eller ute. Foreldrene må være med å passe på håndhygiene og at barna holder avstand. Barnesabbatskoleavdelingen blir låst under hele arrangementet. Alle må derfor selv sørge for det barna trenger av leker og bøker til gudstjenesten. Det vurderes i løpet av uken om det blir en voksensabbatskole. Den blir da antageligvis i barnesabbatskoleavdelingen. Sabbaten 13.6 blir det barna fra 9-12 og deres foreldre/ foresatte som blir invitert til kirken. Mer info kommer senere.
 • Lyst til å komme i kirka førstkommende sabbat?

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 27. Mai 2020

  Vi har nå en delvis åpen kirke, men det er fortsatt begrensninger på hvor mange vi får være i kirken.
  Vi ber om påmelding til sabbatsmøtene både for å sikre at vi holder oss innenfor tillatt antall, og av hensyn til eventuelt behov for smittesporing. Blir smittesporing nødvendig er det behov for kontaktinformasjon.
  Så langt har det vært plass til alle som har meldt seg på. Det er altså ikke nødvendig å være tilbakeholden for å la andre få komme. Når du har fullført påmeldingsskjemaet vil du få en bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Fredag kveld blir det sendt ut en bekreftelse på SMS og/eller epost om vi har plass til deg.

  Det blir sabbatsskole i festsalen kl 10.00. Gudstjenesten begynner kl 11.30. Det er Reidar Kvinge som taler.

  Påmeldingsskjemaet er her.


 • Kirken er åpen for påmeldte

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 15. Mai 2020

  Kirken er delvis åpen innenfor trygge rammer for inntil 50 personer

   Det er nå tillatt å ha en forsamling på inntil 50 personer når de smittevernfaglige anbefalinger våre helsemyndigheter har gitt for en så trygg ramme som mulig følges. Dette antallet inkluderer pastor, musikere, teknikere og de som skal ivareta det praktiske for et trygt arrangement, det er 10—20 personer.

  Tiltak som må gjennomføres er:

  • Tilrettelegg lokalene etter smittevernfaglige råd
  • Renhold og hygieneforhold som alle må forholde seg til
  • Gjennomførbarhet knyttet til å holde avstand (minimum 1m, helst 2m)
  • Registrering av hvem som er tilstede med navn og telefonnr.

   Vi er pålagt av myndighetene å overholde disse punktene. Navn og telefonnummer vil bli oppbevart trygt, og makuleres etter 14 dager. Opplysningene brukes kun til smittevernsporing dersom det skulle bli nødvendig.

   Dette betyr, at vi inviterer til følgende program:

  • Bibelstudium kl 10.00, 1 voksen klasse i Festsalen (mer info, se under)
  • Gudstjeneste kl 11.30, i kirkesalen som også blir strømmet (mer info, se under)

  NB! Det er viktig at alle forstår at det er kun de som er påmeldt, og har fått bekreftet sin påmelding som kan møte opp i kirken! Alle andre må vente, men vil få anledning senere.

  Den første sabbaten (16.5.) sendte vi en generell invitasjon. Senere vil det være aktuelt å målrette invitasjonen mot mer spesifikke grupper. Dette vil fremgå av påmeldingsskjemaet, se link nedenfor.

  Påmelding gjelder for begge deler av programmet, men du velger selv når du vil komme og gå, bare husk å registrere deg inn og ut hos kirkevert når du kommer inn/går ut døra.

  Sabbatskolens leder, Julia, sier: Vi ser frem til å kunne møtes fysisk for å studere Guds ord sammen igjen. Det er noe helt annet å se hverandre ansikt til ansikt. Vi vil også fortsette med et tilbud online på Zoom, for alle som av plasshensyn eller andre grunner ikke har mulighet til å møtes i kirken. Info med link til dette kommer som vanlig i kunngjøringen mot slutten av uken.»

  Reidar, vår pastor: «Jeg gleder meg til å se dere i kirken igjen, og ser fram til at kirkesalen kan fylles med ivrige lyttere til Guds Ord, og deltagere for å prise Herren sammen i sang og musikk»

  Vi vil fortsette å strømme slik at alle de som ikke kan komme til kirken, kan følge gudstjenesten på nett, men åpner for et begrenset antall påmeldte deltagere. 

  Link til påmeldingsskjema for sabbatsskole/gudstjeneste i kirka

 • Reisebrev fra Thailand

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 29. Februar 2020

  7. Mars blir det ADRA-kveld i kirka kl 1900 med Samantha og Heidi hvor de vil fortelle og vise bilder fra sin tur med ADRA til Keep Girls Safe i Thailand. (De var med på ADRA-Connection tur for voksne nå i høst.) Det vil bli enkel servering med blant annet blå te fra Thailand! Vi har fått mulighet til å vise dere bilder som ellers ikke vil bli publisert. Det vil bli mulighet for å støtte KGS-prosjektet enten via vips, kontonr eller med kontanter ved kjøp av diverse ting vi har fått fra ADRA/ Britt Celine.
  Hjertelig velkommen!

  Les mer om Keep Girls Safe her.
 • Friskere Liv

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 15. Februar 2020

  SERVERING: Som vanlig blir det mulig å kjøpe en vegetarisk middagsbuffet i kirkens Festsal i forkant av foredraget. Festsalen åpner dørene kl. 15.30 og avslutter serveringen kl. 18.00. 

   Kommende foredrag:

  18. mars: Heidi Ranvik Jensen

  Tittel: Når kroppen snakker høyt om livet…

  Heidi Ranvik Jensen er psykiater og jobber ved Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Hun er spesielt opptatt av kroppens rolle i terapeutisk arbeid med komplekse traumer.  

  Psykiske traumer setter dype kroppslige spor. Det gjør også våre tidligste relasjonserfaringer, som er knyttet til opplevelsen av hvem vi er. Noen ganger begynner kroppen å snakke høyt på et språk vi ikke forstår. Uforklarlige kroppslige plager kan dukke opp i kjølvannet av barndomstraumer og senere livsbelastninger. Hvordan kan vi lære å «lese» og forstå kroppens uttrykk? Og bli venn med kroppen, så vi lytter og tar hensyn til den i tide?

  1.april: Allan Fjelmberg

  Tittel: Levevanenes påvirkning på mental helse, kognitiv funksjon og atferd

  Allan Fjelmberg er lege ved Skogli Helse- og rehabiliteringssenter på Lillehammer. Han er spesielt opptatt av å forebygge og behandle livsstilssykdommer og har en utdanning i livsstilsmedisin fra USA.

   

  Sunne levevaner kan bidra til et friskere og lengre liv. Men, er dette det eneste en sunn livsstil kan bidra med?

  I dette foredraget skal vi se nærmere på hvordan levevaner som fysisk aktivitet, stress, kosthold, osv. påvirker «toppetasjen», i første rekke mental helse, kognitiv funksjon og atferden vår.

  Hjertelig velkommen!

 • Power foods for the brain

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 02. Februar 2020

  Hjertelig velkommen til et nytt foredrag i Friskere liv-serien. Onsdag 5. februar kl.18.15 vil vi vise et videoforedrag av en av verdens fremste leger innenfor livsstilmedisin, Neal Barnard. Han er grunnlegger av Physicians Committee for Responsible Medicine og aktiv foredragsholder i College of Lifestyle Medicine. 

  POWER FOODS FOR THE BRAIN

  Fremdeles mener mange at det bare er genene som avgjør om vi blir rammet av demens eller Alzheimers sykdom. Neal Barnard har en annen og mer positiv historie å fortelle. Foredraget vil vise hvordan noen matvarer kan beskytte og forbedre hjernens funksjon, og til og med redusere risikoen for demens og Alzheimers sykdom.” 

  Foredraget er et TED-foredrag (Ideas worth spreading) og er bare på 17 minutter. Det er dessverre på engelsk, men Dr. Barnard snakker enkelt og tydelig, så det er ikke vanskelig å forstå. Siden det er kort foredrag, vil vi også gi tips om andre gode foredrag dere kan finne på nettet.

  SERVERING: Som vanlig blir det mulig å kjøpe en vegetarisk middagsbuffet i kirkens Festsal i forkant av foredraget 22. januar. Festsalen åpner dørene kl. 15.30 og avslutter serveringen kl. 18.00.
 • Gudstjenester i februar

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 26. Januar 2020

  15. februar

  Den ultimate livsstilRom 8,1-39

  «I Kristus Jesus» er Paulus sitt favorittuttrykk for å beskrive kristenlivet. Han bruker uttrykket 164 ganger.
  Romerne 8 handler om livet i Ånden og håpet som Jesus gir. Ordet «Ånden» er brukt hele 19 ganger.
  Oppdag hvordan innholdet i dette kapittelet kan gi deg en optimal livskvalitet.

  Skriftlesning: Rom 8,38.39

  Taler: Reidar J. Kvinge 

  22. februar

  Berøring og befaling - Matt 28. Vers 16-20

  Sende ut, gjøre disipler - dele med seg av troen.

  Taler: Willy Aronsen

  29. februar

  Apologetikk, del 2 - Salomos ordspråk 3:5-6

  Hvordan forsvare Guds ord?

  Taler: Christian Ødegård • Spis plantebasert på Onsdagscaféen

  Lagt ut av Anonym den 15. Januar 2020

  Cafédagene 18. mars og 1. april er avlyst som vårt bidrag i den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredningen av COVID-19.Bildet er tatt av <a href="https://pixabay.com/no/users/iXimus-2352783/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4893276">Vektor Kunst</a> fra <a href="https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4893276">Pixabay</a>

  Adventistkirken står i en lang tradisjon der forebyggende helse er viktig, og vi har et ansvar overfor både menighetsmedlemmer, ansatte og publikum. 

  Alle oppfordres til å følge godt med på helsemyndighetenes anbefalinger og være nøye med å gjennomføre personlige smitteverntiltak anbefalt av Folkehelseinstituttet.

   

  Mer informasjon kan leses på Adventistkirkens nettsider


  Image by <a href="https://pixabay.com/users/REDQUASAR-4694717/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2117315">REDQUASAR</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2117315">Pixabay</a>


  Interessert i å få tilsendt informasjon?

  Meld deg på vårt nyhetsbrev i skjemaet under

  * obligatorisk felt

  Vennligst velg alternative måter du vil tillate Adventistkirken Mjøndalen å kontakte det på:

  Du kan melde deg av når som helst ved å klikke på linken nederst i våre eposter. For informasjon personvern kan du besøke vår nettside.

  Vi bruker Mailchimp som vår informasjonsplatform. Ved å klikke på “Send inn”-knappen nedenfor, godtar du at din informasjon overføres til Mailchimp for behandling. Les mer om Mailchimp's personvernregler her.


 • Kristendommen under lupen

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 15. Januar 2020

     -   en mulighet til å bli bedre kjent med Bibelen! 

  Vi fortsetter studiene i Johannes Åpenbaring. Torsdag 12. mars kl 19 står kapittel 11 og 12 for tur. 

  Image by <a href="https://pixabay.com/users/dimitrisvetsikas1969-1857980/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2147351">Dimitris Vetsikas</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2147351">Pixabay</a>

  Vi leser Bibelen med åpent sinn og tar imot alle kommentarer, spørsmål og assosiasjoner. Angår dette oss i vår tid? Er det fremdeles noe «som heretter skal skje»?

  Så hjertelig velkommen til Festsalen i Adventkirken! Inviter gjerne med venner. Vi har god plass. Vi starter med å spise et enkelt måltid sammen før vi samtaler om kveldens tekst.

  Hjertelig velkommen!

 • Prosessert mat og kroppen vår

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 15. Januar 2020

  Hjertelig velkommen til det første foredraget i Friskere liv-serien i Adventkirken Mjøndalen denne våren. Onsdag 22. januar kl. 18.15 får vi besøk av Mette Svendsen. Hun har en doktorgrad i klinisk ernæringsfysiolog og er førstelektor ved Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap. Hun kaller foredraget sitt for:

  HVA GJØR DEN PROSESSERTE MATEM
  MED KROPPEN VÅR?

   Foredraget tar utgangspunkt i nyere forsking som viser at mye av den ferdigmaten vi spiser, ikke er av det beste slaget med hensyn til helsa vår. Det viser seg nemlig at måten vi lager maten på, avgjør om den er sunn. Mye av maten vi finner i butikkhyllene, er såkalt ultraprosessert mat. Image by <a href="https://pixabay.com/users/vivi14216-998567/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=905513">vivi14216</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=905513">Pixabay</a>

  Forskningen viser at vi spiser mer av den og at vi dermed blir tjukkere. Vi tror det blir et både spennende og utfordrende foredrag. Kanskje er det lurt å legge om på matvanene våre og lage mer mat fra bunnen av?


  SERVERING: Som vanlig blir det mulig å kjøpe en vegetarisk middagsbuffet i kirkens Festsal i forkant av foredraget 22. januar. Festsalen åpner dørene kl. 15.30 og avslutter serveringen kl. 18.00. 

  Plakat
   

 • Adventistisk bibelfortolkning

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 09. Januar 2020

  Temasabbat i Skotselv 17-18 februar.
  Tema: Adventistisk bibelfortolkning.
  Taler: Widar Ursett
  Du kan lese programmet her.

Sabbatens begynnelseog slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 16:09, 22 Jan 2021

Slutt: 16:11, 23 Jan 2021