Våre gudstjenester på internett

Program på lørdag:

Kl. 10:00 Bibelgrupper på internett

Velkommen til digital sabbatsskole på Zoom kl. 10.00. Fint om du kobler deg opp noen minutter før, så vi kan starte på tiden.
For informasjon om aktiviteter for barn og unge finnes i kunngjøringen.           

Kl. 11:15 Gudstjeneste

Reidar J. Kvinge taler om "Hvordan mestre kriser"
Det finnes ingen enkel oppskrift på hvordan kriser skal mestres. Likevel gir Bibelen mange god tips.
I Gudstjenesten den 28/11 kl. 11.15 tar pastor Reidar J. Kvinge utgangspunkt i Matt 8,23-27, der Jesus og hans etterfølgere reagerer veldig forskjellig i en krisesituasjon.

Velkommen til gudstjeneste, ikke i kirken, den strømmes direkte. og kan følges på Facebook og YouTube. 
Senere blir kun talen tilgjengelig på vår Youtubekanal.

Adventistkirken Mjøndalen er ikke åpen for tiden.

Vi må støtte den offentlige dugnaden som vi klart og tydelig har blitt oppfordret til av regjeringen: «Hold deg hjemme»!

Smittesituasjonen i Norge, og ikke minst her i Drammensområdet, er nå slik at vi finner det riktig å ikke holde kirken åpen inntil videre. Alle bør unngå unødvendig sosial omgang med andre enn egen husstand. Dette gjelder inntil det kommer ny informasjon om når vi igjen kan åpne opp.

Vi har et digitalt tilbud for sabbatsskoleklasse(r), og gudstjenestene vil gå som «normalt», og sendes på vår Youtubekanal og Facebookside, slik at vi alle kan ta del i vårt felleskap på denne måten hjemmefra. Følg med på informasjon/linker som kommer. 

Kjenner du til noen som ikke når denne informasjonen, setter vi pris på at du tar kontakt og forteller om dette. På denne måten kan vi holde kontakt og gjøre alt vi kan for å ta vare på hverandre i denne spesielle tiden, tenk på hvem du kan holde kontakten med.

Hilsen

Forstanderne og pastor Reidar J. Kvinge

Hele mitt liv

Jeg ble født til å gjenspeile Guds bilde. Han er mektig nok til å skape mitt univers, oppmerksom nok til å høre min bønn og kjærlig nok til å kalles selvoppofrende. Jeg finner min største glede i en reise mot et formål og en helhet.

Sabbatens begynnelse og slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 15:29, 27/11/2020

Slutt: 15:27, 28/11/2020

Vår tro

Syvendedagsadventistkirkens tro er ment å gjennomsyre hele livet. Den vokser ut av Bibelen som danner et overbevisende portrett av Gud. Du inviteres til å utforske, erfare og kjenne Den som ønsker å gjøre oss hele.

Finn ut mer