Lørdag kl 11.15
Gudstjenesten i Syvendedags Adventistkirken kan variere i form
fra kirke til kirke, og fra gang til gang. Den har en relativt fri form, med møteleder som introduserer det som skal skje.

Som regel består gudstjenesten av en allsangsstund, opplesning av dagens bibeltekst og felles bønn, samt en fortelling for barna før dagens tale.

I tillegg til ordinære gudstjenester har vi også lovsangs-, familie-, skole-, speider- og andre spesielle gudstjenester. De fleste gudstjenester sendes direkte på nett.

Syvendedags Adventistkirken i Mjøndalen velger sanger fra et bredt spekter som strekker seg fra de kjente og kjære salmene i "Salmer og Sanger", til nyere lovsanger på norsk og engelsk, og tradisjonelle kristne barnesanger. Alle sangtekstene vises på lerret. 

Nattverd feires om lag fire ganger i året og er åpen for alle. I Adventistkirken praktiserer vi fotvask i forkant av "måltidet", slik Jesus gjorde for sine disipler kvelden før han selv ble korsfestet. Kvinner og menn går til separate rom for handlingenNattverdsbord i Mjøndalen Adventistkirke, Foto Jan Fossum
Om man ikke ønsker å delta i den delen av seremonien, kan man vente i kirkesalen i stille meditasjon. Når alle er samlet igjen, blir brødet og vinen velsignet og deretter utdelt. Når alle har fått brød og vin, spiser og drikker vi sammen. Vinen er alkoholfri, vi bruker druens rene blod.

Møteplan for Adventistkirker i Østnorsk distrikt

Vår tro

Syvendedagsadventistkirkens tro er ment å gjennomsyre hele livet. Den vokser ut av Bibelen som danner et overbevisende portrett av Gud. Du inviteres til å utforske, erfare og kjenne Den som ønsker å gjøre oss hele.

Finn ut mer