Barnesabbatsskolen

Velkommen til årets arrangementer vi har for barn og unge i kirken.

Hver uke

Lørdag fra kl. 10-11: Barnesabbatsskole 3 grupper

Se årshjulet her.


Kontaktinformasjon:    

Lis Angelsen                409 11 859      lis@angelsen.net

Kristel Fossum             992 32 840      kristel.fossum@gmail.com

Tone Skattør                958 65 636      toneskattor@gmail.com

Stian B. Melsæther      909 42 769      stian@melsaether.no

Ansvarsliste barnesabbatsskolen