Bli med på årets store prøveprosjekt

Lagt ut av Anonym den 24. Desember 2022

Fokus på Bibelen og bibeltekster.

1. kvartal 2023 starter et etterlengtet prøveprosjekt for sabbatsskolen i Skandinavia. Den store sabbatsskoleundersøkelsen som ble gjennomført i Norge i 2019 viste at det var nødvendig å gjøre endringer for å sikre deltakelse, spesielt for dem under 50 år.

Det siste halvåret har sabbatskoleavdelingene i Danmark, Sverige og Norge samarbeidet om å lage et supplerende sabbatsskolemateriale. Det supplerende materiellet følger temaene fra de tradisjonelle bibelstudieheftene som lages av verdenskirken.

Materiellet blir i Norge publisert på www.sabbatsskolen.no. Gruppen har vært opptatt av at det som skjer i sabbatsskolen skal være en bibelsamtale. Det vil si at det skal være fokus på Bibelen og bibeltekster, heller enn synsing. Disse prinsippene ligger til grunn for materialet:
 

Vi leser bibelteksten

Når vi møtes til bibelsamtale, leser vi Bibelen sammen.


Enkelhet

Alle skal i utgangspunktet kunne lede en bibelsamtale. Det supplerende materialet til hver uke vil være på to sider.


Valgfrihet

Det vil alltid være flere bibeltekster å velge mellom, det er derfor opp til gruppen å velge hva man skal fokusere på.


Kommentarer og relevante fakta

Til hver bibelsamtale vil det være noen relevante fakta og/eller teologiske kommentarer.


Forberedelser

Det er fint med forarbeid, men ikke nødvendig. Hverken for å lede bibelsamtalen eller for å delta.


Relevant

Formuleringer, spørsmål og refleksjoner har en personlig vinkel, slik at det blir personlig og ikke akademisk. Ønsket er at det som skjer i bibelsamtalen skal være en hjertesak.


Vedlagt neste nummer av AdventNytt er det to bokmerker. På bokmerkene er det generelle spørsmål som kan brukes i forbindelsen med bibelsamtalen hver uke.

Sabbatsskoleavdelingen ønsker å høre fra dere som tar i bruk det nye materialet. Skriv gjerne til nina.myrdal@adventist.no og fortell om dine/deres opplevelser. I tillegg blir det publisert en spørreundersøkelse i mars. Svarene fra spørreundersøkelsen vil bli brukt i det videre arbeidet med å lage det supplerende materialet.

Det blir digitale informasjonsmøte for sabbatsskoleledere, sabbatsskolelærere/gruppeledere, forstandere og pastorer og andre interesserte:


Onsdag 4. januar klokka 19.00
https://us02web.zoom.us/j/82435356141 

Tekst: Nina Myrdal
Hentet fra adventist.no

Sabbatens begynnelseog slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:41, 14 Jun 2024

Slutt: 22:42, 15 Jun 2024