Sabbatsskolen

Ukens minnevers

Efeserbrevet i hjertet (3. Kvartal 2023, Lekse 14)

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem (Ef 2,8–10).

Sabbatsskolen starter kl 10.00 lørdag morgen. Sabbatsskolen er åpen for alle. Man kan delta aktivt, eller bare lytte. Tema for gruppesamtalen er vanligvis hentet fra et ressurshefte som benyttes av adventister verden over.
Vi har for tiden tre klasser for de voksne: Den "vanlige" i spisesalen, en engelsktalende klasse på styrerommet i 2. etg. og "Lukas-klassen", som holder til på bønnerommet i 1. etg. Du er velkommen til å delta der du ønsker!

Vi ønsker at du skal bli velsignet og kjenne styrken i fellesskapet og at det er plass for deg med både tvil og tro.
Vi inviterer deg til å bringe dine ressurser og kunnskaper inn i gruppen.
Vi inviterer også deg som kjenner at du ikke har noe å bidra med. Du som kjenner deg utslitt og nedstemt.
Kom og lytt til Bibelens Ord og det de andre har å fortelle. Kanskje det kan løfte deg opp.
Alle trenger noen å støtte seg til; vi er skapt til å leve i fellesskap med hverandre. Sammen står vi sterkere.

Bli med i en samtale om et tema fra Bibelen.

Om du ikke er i kirken, kan du delta i et nasjonalt fellesskap på Zoom.  

Vi har grupper for barn der programmet er tilpasset deres alder. Les mer om
gruppene for barn her.

Oversikt over ansvarlig for barneklassene.