Sabbatsskolen

Ukens minnevers

Jesus seirer, Satan taper (2. Kvartal 2023, Lekse 1)

Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus. (Åp 12,17).

Sabbatsskolen starter kl 10.00 lørdag morgen. Sabbatsskolen er åpen for alle. Man kan delta aktivt, eller bare lytte. Tema for gruppesamtalen er vanligvis hentet fra et ressurshefte som benyttes av adventister verden over.
Vi har for tiden tre klasser for de voksne: Den "vanlige" i spisesalen, en engelsktalende klasse på styrerommet i 2. etg. og "Lukas-klassen", som holder til på bønnerommet i 1. etg. Du er velkommen til å delta der du ønsker!

Vi ønsker at du skal bli velsignet og kjenne styrken i fellesskapet og at det er plass for deg med både tvil og tro.
Vi inviterer deg til å bringe dine ressurser og kunnskaper inn i gruppen.
Vi inviterer også deg som kjenner at du ikke har noe å bidra med. Du som kjenner deg utslitt og nedstemt.
Kom og lytt til Bibelens Ord og det de andre har å fortelle. Kanskje det kan løfte deg opp.
Alle trenger noen å støtte seg til; vi er skapt til å leve i fellesskap med hverandre. Sammen står vi sterkere.

Bli med i en samtale om et tema fra Bibelen.

Om du ikke er i kirken, kan du delta i et nasjonalt fellesskap på Zoom.  

Vi har fire grupper for barn der programmet er tilpasset deres alder. Les mer om
gruppene for barn her.

Oversikt over ansvarlig for barneklassene.