Sabbatskole for voksne fortsetter på Zoom inntil videre.
For barn arrangeres det uteaktiviteter ved kirken i sommer. 

Barnesabbatskole
0-5

Barnesabbatskole
6-12


Tenåringsklasse

Sabbatsskole, lørdag kl 09.45

Gruppeamtale om ukens tema i bibelstudieheftet
Lukasklassen tar en pause,
tilbake til høsten.

 En samtalegruppe med alternativt tema.

Gudstjeneste 11.15

Denne tjenesten tilbys av Syvendedags Adventistkirken - Mjøndalen menighet. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.
Kveldsandakt tar en pause

Takk til alle som har deltatt i kveldssamlingene med andakt, fellesskap og bønn.

Vi tar en pause fra disse samlingene nå i sommerukene. Følg med på kunngjøringen vedrørende oppstart igjen til høsten.


På kirketrappen,
Ikke aktift i sommer

OM GUDSTJENESTEN 30.