Kollekt denne uken

Lagt ut av Rolf Angelsen den 05. Januar 2023

Du skriver inn beløpet på vår giverside og godkjenner det i Vipps. Klikk på det formålet nedenfor som du vil gi til eller skann den aktuelle QR-koden. 

Hver sabbat tar vi opp en kollekt til daglig drift Adventistkirkens verdensvide misjonsvirksomhet. 


Gudstjenestekollekten går til Brevskolen, Norsk Bibelinstitutt (NBI).
Gavene går til NBIs landsomfattende evangeliske arbeid - både til trykking og forsendelse av leksene, til utarbeidelse av nye kurs, til annonsering og til den daglige driften. 
Takk for din gave

Du finner årets kollektplan her. Du kan også gå til menighetens giverside der du finner flere formål som menigheten trenger midler til.


Sabbatens begynnelseog slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 18:59, 29 Sep 2023

Slutt: 18:56, 30 Sep 2023