Direkte sending av gudstjenesten finner du her 

Oversikt over gudstjenestene fremover finner du nederst på forsiden.
Abonner gjerne på vår YouTube-kanal der du også kan gi tilbakemelding på dagens gudstjeneste.
Se oversikt over nettbaserte tilbud fra Adventistkirken i Norge.

På sabbaten har vi tradisjonelt tatt opp to forskjellige kollekter, én under sabbatsskolen og én under gudstjenesten. I disse tider skjer kollekt hovedsakelig med VIPPS eller bankkonto 0530 21 73273, men vi har også en fysisk kollektboks i kirkens vestibyle. 
Menighetens VIPPS hovednummer er 10273 men for kollektene skal de separate undernumrene for sabbatsskole og gudstjeneste benyttes. Det er viktig for at gavene kan plasseres riktig sted. Melding i disse er unødvendig. Vennligst bruk andre undernummer med melding dersom du ønsker å gi til noe annet. 

Sabbatsskole
635781 

Gudstjeneste
635791


Sabbatsskole/Misjonsgaver
benyttes til forskjellige former for evangelisk arbeid på verdensplan. Midlene inngår i vår verdenskirkes misjonsbudsjett. Den 13. sabbat i hvert kvartal benyttes 25% av kollekten til prosjekter omtalt i misjonslesningene og Misjon Spotlight, resten brukes på det generelle misjonsarbeidet.

Gudstjenestekollekten
Det som kommer inn ved gudstjenesten går dels til andre internasjonale eller nasjonale formål, og dels til lokale behov. Kollektplanen vedtas årlig av menighetens styre og den enkelte sabbat blir det orientert om hva kollekten går til den dagen. Du kan lese årets kollektplan her.   

 

Sabbatens begynnelse og slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 19:59, 31/03/2023

Slutt: 20:02, 01/04/2023