Direktesendingen av gudstjenesten finner du her 

Oversikt over gudstjenestene fremover finner du nederst på forsiden.
Abonner gjerne på vår YouTube-kanal der du også kan gi tilbakemelding på dagens gudstjeneste.
Se oversikt over nettbaserte tilbud fra Adventistkirken i Norge.

På sabbaten har vi tradisjonelt tatt opp to forskjellige kollekter, én under sabbatsskolen og én under gudstjenesten.
Sabbatsskole/Misjonsgavene går til forskjellige former for evangelisk arbeid på verdensplan. Midlene inngår i vår verdenskirkes misjonsbudsjett. Den 13. sabbat i hvert kvartal benyttes 25% av denne kollekten til prosjekter omtalt i misjonslesningene, og resten brukes på det generelle misjonsarbeidet.

Gudstjenestekollekten går til å finansiere menighetens aktiviteter lokalt, eller til Adventistkirkens internasjonale og nasjonale aktiviteter. Kollektplanen vedtas årlig av menighetens styre. Du kan lese årets kollektplan her og gi dine gaver via menighetens giverside.   

 

Sabbatens begynnelse og slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:16, 19/07/2024

Slutt: 22:14, 20/07/2024