På styremøte 8. juni ble regnskapet for 2019, samt revisors beretning behandlet. 

Vedtak:
"Regnskapet formidles via e-postlisten (kunngjøring) og vår hjemmeside, msda.no.
Fondsmidler til lyd og bilde disponeres av: kasserer Rolf Angelsen, lyd -og bildeansvarlig Joachim Svendsen, i samarbeid med pastor Reidar Kvinge."

Regnskapsoversikt

Revisjonsberetning

Sabbatens begynnelse og slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 19:59, 31/03/2023

Slutt: 20:02, 01/04/2023