Oversikt over datoer og kjøkkenansvarlige for potluck resten av året

24. oktober – Barnas supersabbat

Team 1: Grethe Lill Sigvartsen, Monica Jacobsen, Claudia Tache, Silvia Lobe

Team 2: Tom Schandy, Ingar Rekstad, Torbjørn Sigvartsen

31. oktober – Bønneukestart, Reidar Kvinge

Team 1: Berit Hogganvik, Sissel Gustavsen, Jan Korneliussen, Lisbeth Eilertsen

Team 2: Bertil Hogganvik, Knut Gustavsen, Thor-Magne Eilertsen

14. november – Vegetarisk julebord og ADRA-kveld (NB! kl 18.00)

Team 1: Anne og Alf Henry Løvbræk, Svanhild og Lasse Stølen, Leo og Wendy Swenson, Alexandra Belia, Claudia Tache

Team 2: Rolf Angelsen, Monica Jakobsen, Jan Fossum

21. november – SABU-fotballcup, suppe og rundstykker

Team 1: Svanhild og Lasse Stølen, Sarune Rimiiene, Giedrius Rimsa, Kari Korsmo, Monica Holanger

Team 2: Geir Korsmo, Bodil og Helge Larsen, Svein Holanger

12. desember – Reidar Kvinge

Team 1: Wilfred, Lisbeth Arnesen, Rosmary og Hogne, Hogganvik

Team 2: Sissel og Knut Gustavsen, Tom Schandy, Anja Lena Jordahl

19. desember – Julegrøt

Team 1: Svanhild og Lasse Stølen, Anne og Alf Henry Løvbræk

Team 2: Sarune Rimiiene, Giedrius Rimsa, Thor-Magne Eilertsen

 

Sabbatens begynnelse og slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 20:48, 19/04/2024

Slutt: 20:50, 20/04/2024