Valgkomiteens forslag til lederverv i Mjøndalen SDA menighet for perioden 1.  januar 2022 – 31. desember 2023.

 

Menighetsstyre

 

Pastor:

Reidar Kvinge

Forstander (styreleder):

Leo Swenson

Forstander (barn/ungdom):

Lis Angelsen

Forstander (Misjon):

Carolyn Azo

Forstander (Sal/scene):

Gunn Marit Svendsen

Forstander (Diakoni):

Terje Solberg

Sekretær:

Monica K. Johnsen

Kasserer:

Rolf Angelsen

Kunngjøring:

Stig Holanger

Diakoni:

Eunice Kanjanga

Det jobbes med et 11. styremedlem.

 

Pastor

Reidar Kvinge (ikke på valg)

 

Forstander (styreleder)

Leo Swenson

 

Forstander (barn/ungdom)

Lis Angelsen

 

Forstander (diakoni)

Terje Solberg

 

Forstander (misjon)

Carolyn Azo

 

Forstander (sal/scene)

Gunn Marit Svendsen

 

Sekretær

Monica K. Johnsen

 

Kasserer

Rolf Angelsen

 

Revisor

Evalyne Brauer

 

Diakoni

 

Leder

Eunice Kanjanga

Øvrige

Lynn Kvinge

 

Heidi Gustavsen

 

Anne Wiik

 

Jan Fossum

 

Geir Ove Solheim

 

Thomas Broomé

 

Wilfred Chebeo

 

Jorunn Korneliussen

 

Sylvi Bjørnerud

 

Ann-Christin Fredriksen

 

Barnesabbatsskolen

Lis Angelsen

Kristel Fossum

Stian Melsæter

Christian Ødegård

 

Ungdomslag

Torstein Solberg

Tanya Solberg

Eva-Lisa Jordahl

Det jobbes med et fjerde medlem.

Speider

 

Leder

Kari Korsmo

Nestleder

Thor-Andre Mellemstrand

Sabbatskole, voksne

Jørn Ossum

 

 

Musikkomité

Melinda Løver

 

Linda Broomé

 

Ingar Rekstad

 

Synnøve Solberg

 

Infoteam (sosiale medier)

Ikke avklart.

 

Kunngjøring

Stig Holanger

 

ADRA

Samanta Naylor

 

 

Anne Wiik

 

Sal/scene/teknisk

Leder

Ansvarlig for strømmetjenester

 

 

Joachim Svendsen

 

Per Håkon Solberg

 

Sal/scene/dekor

Anne Marit Dunseth

 

Husstyret

Bertil Hogganvik

 

Thor Magne Eilertsen

 

Ib Markussen

 

Håkon Trolsrud

 

Asgeir Anfinsen

 

Roger Berglund

 

Helseavdeling

Svanhild Stølen

 

Flerkulturelt arbeid

Eunice Kanjanga

 

Bønnekoordinator

Roald Mikkelsen

 

Kjøkkenkomite

Sissel Gustavsen

 

Brit Fossum

 

Rolf Angelsen

 

Potluck

Inger-Alin Solberg

 

Utleie av kirken

Erik Steinsvåg

 

Julegaven

Rosmary Hogganvik

 

NBI

Terje Solberg

 

Litauenhjelpen

Ulf Korsmo

 

Valgkomite: Geir Fossum (leder), Eunice Kanjanga, Heidi Gustavsen, Stig Holanger, Monica K. Johnsen, Marion Woie Wessel (vara).