Hvis listen ikke vises nedenfor i din nettleser, finner du den her.
Dersom du ikke kan/ønsker å vaske selv, kan du kontakte Edward Jordan  (tlf 90232858)
Pris for 1. etg.: Kr 750.-    2. etg.: kr 540.-  
Ansvarlig for vaskelista Thor Magne Eilertsen 90596032Om lista ikke vises i din nettleser, kan du finne den her.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________