Fra tid til annen opplever vi erfaringer som gir oss fornyet styrke i hva tro er, og betyr i en vanlig hverdag. Slike oppmuntringer er med på å skape fornyet tillit, samt gi oss nye dimensjoner i Guds forholdet. Visshet om en kjærlig Far som har et våkent øye med sine barn. Noe vi uten tvil kan hente styrke i på mindre gode dager i livet.   

   En del av dere i Mjøndalen SDA menighet er kjent med at vi sender klær og andre nyttige ting til mennesker i Litauen som har svært god bruk for dette.

En del trossøsken hadde i ukene opp mot desember måned vært i bønn til Gud. Vi ønsket så inderlig å få tak i en sjåfør slik at vi sammen med mye annet kunne få sendt med over 5-6 flyttekasser til Litauen – eskene var fullstappet med gode og varme hjemmestrikkede klær (gensere, skjerf, sokker, votter og luer). Håpet om å få dette frem i tide var stort, slik at de som så sårt trengte det, på en god måte kunne møte den kalde vintersesongen.

 
   Fredag 2. desember fikk Monica Jakobsen kontakt med en sjåfør. Men av ukjent årsak var han ikke villig til å ta noen ting med seg til Litauen på denne turen. Det var både trist og leit å oppleve at det ikke ble noe av denne muligheten for transport. Noen timer senere dukket den samme sjåfør opp igjen hos Monica i Svelvik. Det hadde oppstått noen problemer på ruten hans som gjorde det umulig å komme seg videre med en gang. Med dette utgangspunkt valgte han å snu på sin første beslutning, og ja - bilen ble lesset med det vi hadde planlagt og ønsket oss til Litauen. 

 

 


Gud hadde på forunderlig vis hørt de mange bønner og hjertesukk som var sendt opp fra hans barn. Veier ble på forunderlig vis åpnet – noe vi som mennesker ikke kunne forutse eller kjenne omfanget av. Tilbakemeldinger vil fortelle at alle esker ble sjekket igjennom av tollerne ved grensen, men papirer som fulgte med sendingen gjorde at alt var i orden. I ydmykhet og takknemlighet sender vi først og fremst en stor takk til vår himmelske Far som så forunderlig gikk veien foran oss slik at alt ble bra til slutt. Hele sendingen kom vel frem – og med det vet vi at mange forventningsfulle barn fikk en god opplevelse ved juletider. På noen av disse bildene ser dere glade og takknemlige barn som har mottatt noen av disse ”varme” gaver.

 
  Igjen ble denne kjente teksten Hebr. 11,1: ”Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser”, til virkelighet - en rik og god erfaring i det å ha tillit til Guds løfter.

En god tanke å ta med seg videre – huske på i det daglige fra evangelisten - Matt. 25,40: ”Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.”

Takk for hjelpen som er rakt frem av mange givende hender til Prosjekt Litauen og ikke minst de mange bønner som er en vel så viktig del av dette arbeid.

Annie Gamborg