Her er en oversikt over hvem som har ansvar ved gudstjenestene pluss litt til. Listen vedlikeholdes av de ansvarlige for de ulike områdene. 

For sabbatsskolen er det egne lister for hvem som har ansvar for de ulike klassene,

Sabbatsskolen for barna

Sabbatsskolen for de voksne

Takk til alle på listen som gjør sitt til at menigheten fungerer.