Besøksadresse: Fjerdingen 1

Postadresse: Postboks 180. 3051 Mjøndalen

Organisasjonsnummer: 888 072 632

Pastor

Reidar Kvinge
 
Mobiltelefon: 915 62 402 

Forstander, admin

Leo Swenson

Mobiltelefon: 913 35 151

 

Forstander, barn og unge

Lis Angelsen

Mobiltelefon:  409 11 859

 

Forstander, menighetsutvikling

Lasse Stølen

Mobiltelefon: 413 06 271

Forstander, sal, scene og arrangementer

Rosmary Hogganvik

Mobiltelefon: 977 99 946

Diakoni:

Geir Ove Solheim 

Mobiltelefon: 997 30 804

 

Epost til forstanderne

Menighetens sekretær: Tonje Korsmo ( Svein Holanger)
Menighetens kasserer: Rolf Angelsen Telefon: 481 81 547

Informasjon til kunngjøringen sendes til info@msda.no

Menighetens bankkonto: 0530 21 79273


Det er mulig å betale inn til menigheten med VIPPS. Adventkirken Mjøndalen - Vipps nr 10273 Vennligst merk betalingen med formål. Hvis det ikke står noe, vil beløpet gå til dagens gudstjenestekollekt. Ikke bruk denne løsningen hvis beløpet skal registreres for skattefradrag.

Lederverv 2018 - 2019

For internasjonal oversikt, årbøker, online arkiv, statistikk m.m se:  Seventh-day adventist church Office of Archives, Statistics, and Research