Opplysninger

 • De minste barna, sabbaten 6. juni

  Lagt ut av Anonym den 29. Mai 2020

  Sabbaten 6. juni er barna fra 0-6 år og deres foreldre/ foresatte og søsken spesielt invitert til kirken. For å få til god planlegging for oss som arrangerer, ønsker vi at dere melder dere på så raskt dere vet at dere kommer.
  Påmelding er åpen fra lørdag 30.mai.
  Det vil bli felles sabbatskole for alle barna (også storesøsken) i festsalen kl. 10-11. For å opprettholde smittevern blir man plassert familievis i grupper. Det blir sang, aktivitet og bibelfortelling.
  Fra ca kl. 11-11.20 er det mulig å spise medbrakt niste (og medbrakt drikke) i festsalen. Hver familie tar med den maten til seg selv.
  Det blir ikke anledning til å bruke servise eller bestikk i kirken. Vi må være klare til å gå inn på gudstjenesten kl. 11.20, før den starter kl. 11.30.
  Hvis det blir tid imellom sabbatskole og gudstjeneste oppfordres barn og foreldre til å gå ut sammen for å leke. Barna skal være under foreldrenes tilsyn under hele arrangementet og de kan ikke leke på egen hånd, verken inne eller ute. Foreldrene må være med å passe på håndhygiene og at barna holder avstand. Barnesabbatskoleavdelingen blir låst under hele arrangementet. Alle må derfor selv sørge for det barna trenger av leker og bøker til gudstjenesten. Det vurderes i løpet av uken om det blir en voksensabbatskole. Den blir da antageligvis i barnesabbatskoleavdelingen. Sabbaten 13.6 blir det barna fra 9-12 og deres foreldre/ foresatte som blir invitert til kirken. Mer info kommer senere.
 • Lyst til å komme i kirka førstkommende sabbat?

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 27. Mai 2020

  Vi har nå en delvis åpen kirke, men det er fortsatt begrensninger på hvor mange vi får være i kirken.
  Vi ber om påmelding til sabbatsmøtene både for å sikre at vi holder oss innenfor tillatt antall, og av hensyn til eventuelt behov for smittesporing. Blir smittesporing nødvendig er det behov for kontaktinformasjon.
  Så langt har det vært plass til alle som har meldt seg på. Det er altså ikke nødvendig å være tilbakeholden for å la andre få komme. Når du har fullført påmeldingsskjemaet vil du få en bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Fredag kveld blir det sendt ut en bekreftelse på SMS og/eller epost om vi har plass til deg.

  Det blir sabbatsskole i festsalen kl 10.00. Gudstjenesten begynner kl 11.30. Det er Reidar Kvinge som taler.

  Påmeldingsskjemaet er her.


 • Kirken er åpen for påmeldte

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 15. Mai 2020

  Kirken er delvis åpen innenfor trygge rammer for inntil 50 personer

   Det er nå tillatt å ha en forsamling på inntil 50 personer når de smittevernfaglige anbefalinger våre helsemyndigheter har gitt for en så trygg ramme som mulig følges. Dette antallet inkluderer pastor, musikere, teknikere og de som skal ivareta det praktiske for et trygt arrangement, det er 10—20 personer.

  Tiltak som må gjennomføres er:

  • Tilrettelegg lokalene etter smittevernfaglige råd
  • Renhold og hygieneforhold som alle må forholde seg til
  • Gjennomførbarhet knyttet til å holde avstand (minimum 1m, helst 2m)
  • Registrering av hvem som er tilstede med navn og telefonnr.

   Vi er pålagt av myndighetene å overholde disse punktene. Navn og telefonnummer vil bli oppbevart trygt, og makuleres etter 14 dager. Opplysningene brukes kun til smittevernsporing dersom det skulle bli nødvendig.

   Dette betyr, at vi inviterer til følgende program:

  • Bibelstudium kl 10.00, 1 voksen klasse i Festsalen (mer info, se under)
  • Gudstjeneste kl 11.30, i kirkesalen som også blir strømmet (mer info, se under)

  NB! Det er viktig at alle forstår at det er kun de som er påmeldt, og har fått bekreftet sin påmelding som kan møte opp i kirken! Alle andre må vente, men vil få anledning senere.

  Den første sabbaten (16.5.) sendte vi en generell invitasjon. Senere vil det være aktuelt å målrette invitasjonen mot mer spesifikke grupper. Dette vil fremgå av påmeldingsskjemaet, se link nedenfor.

  Påmelding gjelder for begge deler av programmet, men du velger selv når du vil komme og gå, bare husk å registrere deg inn og ut hos kirkevert når du kommer inn/går ut døra.

  Sabbatskolens leder, Julia, sier: Vi ser frem til å kunne møtes fysisk for å studere Guds ord sammen igjen. Det er noe helt annet å se hverandre ansikt til ansikt. Vi vil også fortsette med et tilbud online på Zoom, for alle som av plasshensyn eller andre grunner ikke har mulighet til å møtes i kirken. Info med link til dette kommer som vanlig i kunngjøringen mot slutten av uken.»

  Reidar, vår pastor: «Jeg gleder meg til å se dere i kirken igjen, og ser fram til at kirkesalen kan fylles med ivrige lyttere til Guds Ord, og deltagere for å prise Herren sammen i sang og musikk»

  Vi vil fortsette å strømme slik at alle de som ikke kan komme til kirken, kan følge gudstjenesten på nett, men åpner for et begrenset antall påmeldte deltagere. 

  Link til påmeldingsskjema for sabbatsskole/gudstjeneste i kirka

 • Ønsker du kunngjøringen på epost?

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 09. April 2020  Som hovedregel sendes kunngjøringene ut på fredag. Fra tid til annen kan det også bli sendt ut informasjon i tillegg til dette.
  Legg gjerne inn ditt mobiltelefonnummer også, kan vi nå deg med SMS om det skulle behøves.
  Ønsker du å ha noe med på ukens kunngjøring, bør det være oss i hende innen onsdag kl 21. 

  Klikk for påmeldingsskjema! 

Sabbatens begynnelseog slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:32, 05 Jun 2020

Slutt: 22:33, 06 Jun 2020