Opplysninger

 • Gudstjenester i juni

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 28. May 2019  1. juni

  Guro Margrethe Edvardsen taler om "Når barnet spør deg, fortell!"

  Hva betyr alle disse budene, forskriftene og reglene som Gud har gitt oss? De gir liv.

  Tekst: Matteus 22: 34- 40

  8. juni
  Jobben er fullført
  (Nattverdgudstjeneste)
  Menighetens pastor Reidar J. Kvinge taler.
  Føler du ofte at du ikke får gjort alt du gjerne skulle ha gjort? Kanskje skorter det på tid, krefter eller penger. Under denne nattverdgudstjenesten vil pastor Reidar J. Kvinge tale over ordene "Det er fullbrakt". Vi vil se på fem ting Jesus fullførte ved sin død, og hvordan korset kan gi et nytt liv. Finn ut hvordan Jesu død sørget for at gjelden ble slettet, frykten fordrevet, Satans makt brutt, en ny familie opprettet og frelsen garantert. Innholdet i denne gudstjenesten kan komme til å forandre livet ditt.

  Tekst: Joh 19,28-30

  Helgen 14. og 15. juni
  Denne helgen er det årsmøte i Østnorsk distrikt på Tyrifjord videregående skole. Det begynner allerede på fredag kveld kl 19.30. På sabbaten arrangeres egen gudstjeneste og ettermiddagsmøte for barna, 0-12 år  Barnas Supersabbat, for tenåringer: Også for tenåringer, i tillegg til bibelstudium og gudstjeneste for de voksne. Du kan lese programmet her.
  Det blir et begrenset tilbud her i kirken med sabbatsskole/bibelstudium for voksne.

  22. juni 
  Når motgang er ved å ta knekken på deg
  (Dåpsgudstjeneste)
  Under denne gudstjenesten vil vi se hvordan håpløshet kan vendes til nye muligheter 
  Menighetens pastor Reidar J. Kvinge taler. 

  Tekst: Job 30,26-28: "Jeg håpet på det gode, men det onde kom, jeg ventet på lys, og det ble mørke. 27 Det koker i meg, ustanselig. Jeg har møtt trengslenes dager. 28 Jeg går omkring i sorg, uten et gløtt av sol. Jeg trer fram i forsamlingen og roper om hjelp."

  29. juni
  Menighetens pastor Reidar J. Kvinge taler.   Gudstjenestene begynner hver lørdag kl.11:15

  Du er også velkommen til å være med på gruppesamtaler om hva Bibelen sier om "Familien livet igjennom" Kl 10.00
 • Ønsker du kunngjøringen på epost?

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 02. December 2018

  Som hovedregel sendes kunngjøringene ut fredag morgen. Fra tid til annen kan det også bli sendt ut informasjon i tillegg til dette.
  Ønsker du å ha noe med på ukens kunngjøring, bør det være oss i hende innen onsdag kl 21. 

  Meld deg på kunngjøringen

  * Obligatorisk felt

  Se oversikt over utsendte kunngjøringer.

Sabbath Time

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 02:37 AM, 06/21/2019

Slutt: 02:37 AM, 06/22/2019