Opptak fra høstmøtene 2019, hovedtaler Randy Roberts