Lederverv perioden 1.1.2020 - 31.12.2021
Pastor Reidar Johansen Kvinge
Forstandere Leo Swenson, Lis Angelsen,
Gunn Marit Svendsen, Terje Solberg
a b c
Sekretær: Monica K. Johnsen Potluck Berit Hogganvik
Kasserer: Rolf Angelsen Kjøkkenkomiteen Brit Fossum, Sissel Gustavsen,
Rolf Angelsen, Sarune Rimsiene
Revisor: David Gamborg Ansvarlig utleie Erik Steinsvåg
Flerkulturelt arbeid Eunice Kanjanga NBI Terje Solberg
Info / Presse: Stig Holanger Helse
ADRA Hjelpeaksjon
Svanhild Stølen
Glenn Are Basma
Diakoni: Geir Ove Solheim (Leder)Heidi F. Gustavsen, Laila Løkkebergøen, Litauenhjelpen Annie og David Gamborg
Alf Henry Løvbræk, Jan Fossum,
Jorunn Korneliussen, Thomas Broomé
Husstyret Leder: Bertil Hogganvik.
Barnesabbatsskolen Ledere: Lis Angelsen, Kristel Fossum

Øvrige: Geir Fossum, Erik Fossum, Rune Nicolaisen, Bertil Hogganvik, Jan Fossum, Thor Magne Eilertsen, Reidar Kvinge, Solomon Awoke, Geir Korsmo, Anine Lauterer, Monica K. Johnsen, Anne Wiik Løvbræk
Thor Magne Eilertsen, Ib Markussen, Roger Berglund, Stian Melsæter, Knut Gustavsen
Speider: Kari Korsmo, Thor-Andre Mellemstrand
Ungdomslaget Thor-Andre og Siv Anita Mellemstrand,
Günther Lauterer
Sabbatskolen Julia Hjortland     Menighetsstyret:
Sal og scene / Arrangementer Rosmary Hogganvik Pastor: Reidar Johansen Kvinge
Sal og scene / Teknisk Leder: Joachim Svendsen
Lyd: Geir Peter Klamas, Nancy Häggblad, Adrian Lauterer, Kwadwo Kwarteng, Knut E. Sømme
Bilde: Thomas Broomé, Svein Holanger, Bjørn Aron Josefsen, Stig Holanger.
Forstander/Styreleder
Forstander barn/unge
Forstander
Forstander sal, scene
Seniorforst./Diakoni
Sekretær
Leo Swenson
Lis Angelsen

Gunn M. Svendsen
Terje Solberg
Monica K. Johnsen
Musikk Ingar Rekstad, Linda Broomé, Anne Marit Dunseth, Melinda Løver Kasserer
Info / Kunngjøringer
Rolf Angelsen
Stig Holanger
Bønnekoordinator Roald Mikkelsen Sabbatskolen, voksne
Julia Hjortland
Barnesabbatskolen Lis Angelsen/KristelFossum
Diakoni
Geir Ove Solheim
 

]