Ti dager i bønn

Announced By Rolf Angelsen Announced On 05. Januar 2021

Velkommen til Ti dager i bønn 2021. Vi tror bønn er der vekkelser begynner. I tidligere år har Gud utført mange mirakler når vi sammen har søkt ham i bønn og faste. Den Hellige Ånd har gitt omvendelser, fornyet iver for evangelisering, nytt liv i menigheter og leget relasjoner.

Har Guds stemme kalt deg til vekkelse? Bibelen er full av løfter til deg:

«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet» (2 Krøniker 7:14).

«Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte» (Jeremia 29:13).

«Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget» (Joel 3:5).

«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jakob 4:8).

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg» (Åpenbaringen 3:20).

Bilde med tekst - Be om vekkelse

Hvor du enn befinner deg i livet akkurat nå, så er Gud nærmere enn du tror. Han ønsker å øse ut sine velsignelser over familien din, menigheten din, lokalsamfunnet og din verden. Bli med oss nå og be om åndelig vekkelse gjennom Den Hellige Ånd!

Bli med på Zoom-møte her, hver dag fra 6. til 16. januar, kl 18.30

Meeting ID: 889 9990 0818

Passcode: 350146Sabbatens begynnelseog slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 16:09, 22 Jan 2021

Slutt: 16:11, 23 Jan 2021