Kirken er åpen for påmeldte

Announced By Rolf Angelsen Announced On 15. Mai 2020

Kirken er delvis åpen innenfor trygge rammer for inntil 50 personer

 Det er nå tillatt å ha en forsamling på inntil 50 personer når de smittevernfaglige anbefalinger våre helsemyndigheter har gitt for en så trygg ramme som mulig følges. Dette antallet inkluderer pastor, musikere, teknikere og de som skal ivareta det praktiske for et trygt arrangement, det er 10—20 personer.

Tiltak som må gjennomføres er:

  • Tilrettelegg lokalene etter smittevernfaglige råd
  • Renhold og hygieneforhold som alle må forholde seg til
  • Gjennomførbarhet knyttet til å holde avstand (minimum 1m, helst 2m)
  • Registrering av hvem som er tilstede med navn og telefonnr.

 Vi er pålagt av myndighetene å overholde disse punktene. Navn og telefonnummer vil bli oppbevart trygt, og makuleres etter 14 dager. Opplysningene brukes kun til smittevernsporing dersom det skulle bli nødvendig.

 Dette betyr, at vi inviterer til følgende program:

  • Bibelstudium kl 10.00, 1 voksen klasse i Festsalen (mer info, se under)
  • Gudstjeneste kl 11.30, i kirkesalen som også blir strømmet (mer info, se under)

NB! Det er viktig at alle forstår at det er kun de som er påmeldt, og har fått bekreftet sin påmelding som kan møte opp i kirken! Alle andre må vente, men vil få anledning senere.

Den første sabbaten (16.5.) sendte vi en generell invitasjon. Senere vil det være aktuelt å målrette invitasjonen mot mer spesifikke grupper. Dette vil fremgå av påmeldingsskjemaet, se link nedenfor.

Påmelding gjelder for begge deler av programmet, men du velger selv når du vil komme og gå, bare husk å registrere deg inn og ut hos kirkevert når du kommer inn/går ut døra.

Sabbatskolens leder, Julia, sier: Vi ser frem til å kunne møtes fysisk for å studere Guds ord sammen igjen. Det er noe helt annet å se hverandre ansikt til ansikt. Vi vil også fortsette med et tilbud online på Zoom, for alle som av plasshensyn eller andre grunner ikke har mulighet til å møtes i kirken. Info med link til dette kommer som vanlig i kunngjøringen mot slutten av uken.»

Reidar, vår pastor: «Jeg gleder meg til å se dere i kirken igjen, og ser fram til at kirkesalen kan fylles med ivrige lyttere til Guds Ord, og deltagere for å prise Herren sammen i sang og musikk»

Vi vil fortsette å strømme slik at alle de som ikke kan komme til kirken, kan følge gudstjenesten på nett, men åpner for et begrenset antall påmeldte deltagere. 

Link til påmeldingsskjema for sabbatsskole/gudstjeneste i kirka

Sabbatens begynnelseog slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:43, 18 Jun 2021

Slutt: 22:44, 19 Jun 2021