Gudstjenestene i november

Announced By Rolf Angelsen Announced On 04. October 2019

2. november

Pastor Kjell Aune

Om fliser, bjelker, mygg og kameler

 9. november

Britt Celine Oldebråten og Gry Haugen har med seg tre gjester fra Thailand, Siroj Sorajjakool, Sunita Winikoonchai og La. De vil fortelle om ADRAs arbeid i landet.

16. november

Torill og Olav Tofte

Dette blir forkynnelse av evangeliet i ord og toner.. Toril og Olav er en skattet duo som vil glede oss med sin særpregede sang og musikk. De tar utgangspunkt i skriftstedet Matteus 21, 33
Olav sier han "... skal lese og si noe om to av Jesu lignelser og det ble slik som Han forutsa..."

Foto_ ADAMS/Elsie Tjeransen23. november

SABU Fotballcup
Merk at møtene starter litt senere enn vanlig. 
Sabbatsskole er kl 10.30 og 
Gudstjeneste - Lovsangsfest er kl 12.15

 

30. november

Reidar J. Kvinge 

Nattverd


Hjertelig velkommen!


Sabbatens begynnelseog slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 15:38, 22 Nov 2019

Slutt: 15:37, 23 Nov 2019