Noen av oss fra ADRA dro i fjor rundt til mange kirker og Adventistskoler med historier fra arbeidet vårt i Niger. Vi fortalte om unge jenter som står i fare for tidlige giftermål hvis ikke utdanningssystemet rustes opp o

g viktigheten av utdanning kommuniseres klokt og tydelig med foreldre, ledere og lokalbefolkning. 

Realiteten er at også denne uka skulle 260 millioner barn og ungdommer under 18 år vært på skolen. Mange av dem har droppet ut altfor tidlig, andre har aldri hatt muligheten. Ytterligere 400 millioner barn i verden i dag går på skolen – men de lærer svært lite eller ikke noe der. Gutter og jenter lærer ikke å lese, skrive eller utføre enkel regning. En stor utfordring er at svært mange lærere mangler tilfredsstillende utdannelse.

ADRA jobber med disse utfordringene hver dag fordi vi vet hvor viktig utdanning er for utviklingen av alle sider av samfunnet. Barn og ungdommer som av ulike årsaker holdes utenfor skolen er uhyre sårbare. ADRAs arbeid fokuserer på alles rett til skolegang – også de som har funksjonsnedsettelser og blir gjemt bort hjemme fordi de er regnet som en skam for familien.

Ved å la de siste være de første – fikk Jesus sagt mye. Han hevder alles likeverd og anstendighet, uavhengig av alle køordninger som kan dannes der sosial status og prestasjon er viktigst. 

Alle barn, i alle land, har rett til å gå på skolen. Å tale de svakes sak handler om rett og rettferdighet. 

Ser du det skinner et lys som er tent

Selv om andre er slukket

Ser du den dør som er åpen 

Om andre er lukket

 

Han som har sett deg 

Og ser dine valg

Dine tap og din seier

Kaller og ber deg å åpne

For alt hva han eier

 

Kristus velsigner din dag og ditt liv 

Han vil gi deg det beste

Han vil òg vise deg vei til 

Din ventende neste

 

Sabbaten for to uker siden var jeg i Sør-Sudan, i et område av landet som har vært særdeles hardt prøvet de siste to årene. Alle menighetsmedlemmene hadde inntil nylig vært på flukt fra krigshandlingene, barn og voksne. Nå er det rolig, og folk, også i menigheten, kan begynne å håpe på at barna har en framtid. ADRA hjelper til med å bygge skolenes kapasitet i dette lokalsamfunnet. 

Jeg lærte noe nytt denne sabbaten da kollekten skulle tas opp – og fikk se noe jeg aldri før har sett. For hva gjør du når kollekten skal tas opp, og du ikke eier eller har en eneste krone? Om ikke Vipps finnes? Jo du tar det du har der du er - og lar Gud få velsigne det. 

Det var rørende når barn og voksne i denne kirken under trærne., kom med små poser med korn som de ville gi i kollekt. Alt ble lagt i en sekk som kunne selges senere for å gi litt inntekt til kirken. Det ble kanskje en halv sekk til sammen. Men det rørte mitt hjerte dypt, for alle ga det de kunne. Jeg er sikker på at Gud ser– og velsigner disse glade giverne.  

Til deg i dag, Penger er redskapet som gjør ADRAs arbeid mulig. 
Tusen takk for at du gir med glede, og må Gud gi deg fred.  

Mika 6,8          

Han har kunngjort for deg, menneske,
hva godt er.
Og hva krever Herren av deg?
Bare at du gjør rett,
viser trofast kjærlighet
og vandrer ydmykt med din Gud.

 

Vennlig hilsen

Gry A. Haugen
kommunikasjonssjef